Wrócił Ognia Czar

2022-06-23

Nareszcie po 3 latach oczekiwania mogliśmy wrócić do naszej dobrej „złotoósemkowej” tradycji ognisk kończących rok harcerski!!!

22 czerwca 2022 roku o godz. 18:00 spotkaliśmy się bez mała całym Związkiem Drużyn „Złota Ósemka” przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie, gdzie zaraz po apelu ruszyliśmy zwartym szeregiem do naszego magicznego, ogniskowego miejsca na tzw. wyspie. Byli oczywiście i tacy, którzy dotarli na miejsce specjalnym transportem, jak druh Mariusz „Groźny”, członek KSH Aurum, dzięki druhowi Maciejowi – dzięki Macieju! 

Na miejscu zabrakło jedynie reprezentacji 3MDGZ „Złote Wilczki”, ale byliśmy wraz z nimi blisko naszymi gorącymi myślami.

Ognisko zostało rozpalone spektakularnie, od jednej zapałki  a gdy już strażnicy ognia zaopiekowali się ogniem, przyszedł czas na część naszych gawęd o minionym, harcerskim roku.

Każda z gromad i drużyn czyli:  8MDGZ „Złote Iskierki”, 18 MDGZ „Złote Duszki”, 3DDH „Złote Sokoły” 8DDH „Złota Ósemka” 10DDH „Zwiad”,  80 DDS Złota Ósemka, 88 DDW Złoci oraz KSH Aurum prezentowały swoje osiągnięcia ale również cudowne, ciepłe wspomnienia. Był również czas na zabawy i pląsy, które sprawiały wszystkim dużo radości, a także na harcerskie piosenki, bo tych nie mogłoby zabraknąć przy naszym obrzędowym ognisku.

Zwieńczeniem było jakże wzruszające przyrzeczenie harcerskie, które złożyły druhny Milena, Natasza i Nadia oraz druh Albert z 10 DDH „Zwiad”. Gratulujemy tego najważniejszego odznaczenia – krzyża harcerskiego i życzymy wielu pozytywnych wyzwań na harcerskim szlaku!

Ognisko zamknęliśmy tradycyjną, puszczoną w kręgu iskierką, w której uczestniczył również druh Rafał, burmistrz miasta Sławkowa.

A zaraz po iskierce swojej niezapomnianej chwili doświadczyły zuchy: Zosia z gromady „Złotych Iskierek” oraz Piotr z gromady „Złotych Duszków”. Na ich mundurach pojawił się z pewnością długo wyczekiwany i upragniony Znaczek Zucha. Oby przyniósł Wam dużo radości w oczekiwaniu na dalsze harcerskie przygody. CZUJ!!!

Szczególne Podziękowania za udział w naszym ognisku dla druhny Elwiry, która miała swój wkład w powstanie naszego środowiska –  oraz Rafała, asystenta naszego „Groźnego” 

Teraz odliczamy już dni do naszego letniego obozu harcerskiego pod znakiem zaślubin z morzem.

CZUWAJ!!!

GALERIA