")>

Rada Związku Drużyn - Związek Drużyn Złota Ósemka

hm. Wojciech Godecki

Komendant Związku Drużyn

Drużynowy 3 DDH "Złote Sokoły"

wojciech.godecki@zhp.net.pl

504 921 467

hm. Edyta Koza HO

Z-ca Komendanta Związku Drużyn

Z-ca Komendanta Hufca ds. Pracy z Kadrą

Członek Rady Chorągwi Śląskiej

edyta.koza@zhp.net.pl

694 597 293

pwd. Agnieszka Kostecka

Drużynowa 8 DGZ "Złote Iskierki"

agnieszka.kostecka@zhp.net.pl

510 771 653

pwd. Agnieszka Malinka

Drużynowa 18 DGZ "Złote Duszki"

Namiestnik Zuchowy Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

agnieszka.malinka@zhp.net.pl

536 058 258

sam. Roksana Winter

Drużynowa 8 DDH "Złota Ósemka"

roksana.winter@zhp.net.pl

574 063 472

pwd. Ewelina Winter

Drużynowa 10 DDH "Zwiad"

ewelina.winter@zhp.net.pl

515 833 085

pwd. Maja Staszewska

Drużynowa 80 DDS "Złota Ósemka"

maja.staszewska@zhp.net.pl

792 040 217

phm. Karolina Koza

Drużynowa 88 DDW "Złoci"

karolina.koza@zhp.net.pl

787 765 963

dh. Małgorzata Kowalska

Przewodnicząca KSH "Aurum"

malgorzata.kowalska2@zhp.net.pl

510 119 309

pwd. Rafał Adamczyk

Przewodniczący Klubu Turystycznego

"Złoty Azymut"

rafal.adamczyk@zhp.net.pl