")>

Jak zapisać dziecko? - Związek Drużyn Złota Ósemka

Krok 1 – określenie grupy wiekowej

W Związku Harcerstwa Polskiego gromady i drużyny działają w 4 pionach metodycznych, w zależności od wieku dzieci i młodzieży. Są to zuchy (6-10 lat), harcerze (10-13 lat), harcerze starsi (13-16 lat) oraz wędrownicy powyżej 16. roku życia. W zależności od wieku dziecka należy szukać odpowiedniej drużyny lub gromady. Pomoże w tym zakładka jednostki lub dołącz do nas na naszej stronie

Krok 2 – wybór drużyny/gromady

Po wyborze odpowiedniej jednostki, można skontaktować się z jej drużynowym/drużynową w celu potwierdzenia godziny i miejsca zbiórek. Sugerujemy, by Państwa dziecko wzięło udział w co najmniej paru zbiórkach, nim będzie decydować, czy harcerstwo mu się podoba. Po zadeklarowaniu chęci przynależności do ZHP wymagana będzie zgoda elektorniczna uzupełniona przez rodzica, a w wieku osób powyżej 16 roku życia – samodzielnie oraz opłacenie składek.

Krok 3 – uzupełnienie elektronicznej zgody

Obecnie zgody udzielane są poprzez system ewidencyjny TIPI ZHP. Na pierwszych zbiórkach drużynowi przekażą wszystkie informacje związane z rejestracją w systemie [po wpisaniu przez drużynowego podstawowych danych (imię, nazwisko, PESEL dziecka) na adres mailowy rodzica przesyłany jest link do rejestracji – uzupełnienie danych i zatwierdzenie wymaganych zgód].