Składki członkowskie - Związek Drużyn Złota Ósemka

Każdy członek Związku Harcerstwa Polskiego (każdy zuch, harcerz czy instruktor w naszym Związku Drużyn) musi regularnie płacić składki. W tej zakładce znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące składek członkowskich.

Składki najlepiej opłacać za cały rok z góry. Kwota składki wynosi 276zł.

Można ewentualnie opłacać je kwartalnie (po 69zł) w następujących terminach:
· do 20 stycznia za I kwartał,
· do 20 kwietnia za II kwartał,
· do 20 lipca za III kwartał,
· do 20 października za IV kwartał.

Wpłata na konto:
ZHP Chorągiew Śląska, Hufiec Dąbrowa Górnicza
nr konta: 09 1050 1272 1000 0008 0033 3650
TYTUŁ PRZELEWU: składka członkowska, I kwartał, nazwa drużyny/gromady, imię i nazwisko harcerza/zucha