")>

DOŁĄCZ DO NAS! - Związek Drużyn Złota Ósemka

GROMADY ZYCHOWE

Zuchy to najmłodsi członkowie Związku Harcerstwa Polskiego w wieku 6 – 10 lat.

8 DGZ „Złote Iskierki” – czwartek, 17.30; Sławków, ul. Młyńska 14a
drużynowa: pwd. Agnieszka Kostecka; 510 771 653

18 DGZ „Złote Duszki” – wtorek, 17.17; Sławków, ul. Młyńska 14a
drużynowa: pwd. Agnieszka Malinka; 536 058 258

DRUŻYNY HARCERSKIE

Harcerze i harcerki w wieku 10-13 lat.

8 DDH „Złota Ósemka” – drużyna żeńska- sobota, 9.00; Sławków, ul. Mały Rynek 9
drużynowa: sam. Roksana Winter; 574 063 472

3 DDH „Złote Sokoły” – drużyna męska- sobota, 9.00; Sławków, ul. Mały Rynek 9
drużynowy: hm. Wojciech Godecki HR; 504 921 467

DRUŻYNA WIELOPOZIOMOWA DZIAŁAJĄCA W OKRADZIONOWIE

Harcerze w wieku 10 – 16 lat

10 DDH „Zwiad” – sobota 9.30-11.30; Okradzionów, ul Górna 1.
drużynowa: pwd. Ewelina Winter; 515833085

DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA

Harcerze starsi to młodzież w wieku 13 – 16 lat

80 DDS „Złota Ósemka” – sobota, 11.30; Sławków, ul. Mały Rynek 9
drużynowa: sam. Maja Staszewska; 792 040 217

DRUŻYNA WĘDROWNICZA

Wędrownicy to najstarsza grupa wiekowa w ZHP: 16-21 lat

88 DDW „Złoci” – co drugi piątek, 18.30; Sławków, ul. Mały Rynek 9
drużynowa: pwd. Karolina Koza HO; 787 765 963

KRĄG STARSZYZNY HARCERSKIEJ

Zapraszamy wszystkich powyżej 21 roku życia

KSH „Aurum” – raz w miesiącu
przewodnicząca kręgu: dh. Małgorzata Kowalska; 510 119 309