Kolejna instruktorka w Związku Drużyn

2022-12-10

Zaliczone zadania, zdobyte odznaki, nawet samo przyznanie stopnia instruktorskiego, to  tylko  gałązki  zbierane  w drodze na szczyt,  wskazujące  jak  daleko  doszliśmy wspinając  się na górę.

Zobowiązanie instruktorskie to dopiero wierzchołek góry! To dopiero początek instruktorskiej drogi. Szczyt jest zdobyty dopiero  wtedy,  gdy  się  z  niego  zejdzie,  jak  mawiają  wprawni  górscy  turyści.  Schodzenie  z  góry bywa  dużo  trudniejsze  i  bardziej niebezpieczne.  Decydując  się  zostać  instruktorem ZHP,  wybieramy trud  stałej  służby:  dla  Twoich  podopiecznych,  dla  organizacji  i  dla  siebie.  

Na takim szczycie w gronie instruktorów stanęła 10 grudnia 2022r dh. Ewelina Winter.

Ewelina – kolejne łańcuchy górskie już czekają na Ciebie….
To dopiero początek  wędrówki  w zupełnie nowym terenie.