Sławkowska Syberiada 2024

2024-02-20

W ostatnią sobotę, już kolejny rok z rzędu, wszystkie drużyny harcerskie ZD „Złota Ósemka” wzięły udział w Sławkowskiej Syberiadzie, czyli XIV Zimowym Patriotycznym Rajdzie. I chociaż zimowy był tylko z nazwy, to na pewno wzbogacił naszą wiedzę na temat historii najbliższej okolicy i wzmocnił lokalny patriotyzm. Trasę rajdu rozpoczęliśmy w sławkowskiej dzielnicy Groniec, a naszym przewodnikiem był Pan Włodzimierz Kubiczek, który niezwykle ciekawie opowiadał o historii Sławkowa i okolic. Pierwszym punktem był Pomnik upamiętniający miejsce ostatniego boju Oddziału Partyzanckiego Ordona a następnie Miejsce Pamięci Poległych Żołnierzy AK.

Wędrując przez lasy będące świadkami niezwykłych historycznych wydarzeń, słuchając opowieści Pana Włodzimierza, dotarliśmy do najstarszej na terenie Sławkowa Kapliczki św. Rozalii, wybudowanej w 1536 r. na pamiątkę epidemii i klęski nieurodzaju.

Kolejnym punktem rajdu był sławkowski cmentarz i mogiła powstańca, weterana walk 1863 roku, podporucznika Aleksandra Józefa Pogonia-Pogonowskiego. Następnie niebieskim szlakiem Powstańców Styczniowych, zatrzymując się przy miejscu poświęconym pomordowanym żołnierzom sławkowskiej placówki kolejowej Organizacji Orła Białego dotarliśmy do ostatniego punktu rajdu czyli Kościółka Jakubowego o którym opowiedział nam Pan Daniel Kaznodziej.

Rajd zakończyliśmy ciepłym poczęstunkiem i śpiewaniem przy ognisku.

Dziękujemy organizatorom: Towarzystwu Miłośników Sławkowa, TMM „Granica” Sosnowiec-Maczki, Oddział AK Sławków za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Galeria